Toenemend werknemerstekort in 2018 raakt klantcontact branche

Werkgevers merken op dit moment dat het al lastig is om werknemers te vinden, maar dat wordt alleen nog maar erger. “Het lijstje van beroepen met moeilijk vervulbare functies neemt met de maand toe,” aldus Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het UWV. Op dit moment wordt deze lijst aangevoerd door technische beroepen, het vervoer, het onderwijs en de zorg. “Je merkt echter duidelijk dat we in een werknemersmarkt terecht zijn gekomen,” geeft Michel Nieuwveld, Business Consultant van FINTREX aan. En dit raakt ook de klantcontact branche.

Werkloosheid per maand

Op dit moment wordt deze lijst aangevoerd door technische beroepen, het vervoer, het onderwijs en de zorg. “Je merkt echter duidelijk dat we in een werknemersmarkt terecht zijn gekomen,” geeft Michel Nieuwveld, Business Consultant van FINTREX aan. En dit raakt ook de klantcontact branche.

De krapte op de arbeidsmarkt houdt niet in dat iedereen gemakkelijk aan een baan komt. In sommige beroepen is er nog veel concurrentie. Zo wordt er veel gesolliciteerd op de functie kantoorassistent, receptionist en administratief medewerker secretariaat. Voor deze werkzoekenden is het niet ondenkbaar dat zij een overstap naar klantcontact maken. “Voor deze mensen is het wel van belang dat ze absoluut breder gaan kijken qua functies, want er liggen volgend jaar nog meer kansen op de arbeidsmarkt dan het afgelopen jaar,” volgens Witjes. Belangrijk is het dan ook om ook deze groep in een vroeg stadium te interesseren voor een overstap. De verwachting is dat mid 2018 de werkloosheid nog veel verder is afgenomen, waardoor er schaarste ontstaat in de drukke Eindejaarswerk-periode.