Volledige ontzorging van klantcontact

Het centraliseren van het klantcontact

De wens van LG was in 2014 om het klantcontact van de Benelux te centraliseren. FINTREX is vervolgens een Managed Insource partnership aangegaan om LG volledig te ontzorgen. In Amstelveen heeft FINTREX met haar eigen managers, teamleiders en klantenservice medewerkers een contactcenter van A tot Z opgebouwd voor LG. Naar aanleiding van de wensen van LG is eerst het ideale profiel samengesteld. LG zoekt medewerkers die de beste service verlenen en kennis hebben van techniek. Het is een contactcenter die de gehele Benelux bedient, waardoor ook Franstalige medewerkers nodig zijn. Net als bij de andere cases hebben wij het recruitmentproces hier volledig op afgestemd. Wij hebben de selectiestraat aangepast voor LG en hierin een Franse taaltest toegevoegd aan het e-Assessment. Vanuit LG wordt FINTREX afgerekend op een aantal KPI’s. Zo moet de telefoon binnen 2 seconden beantwoord worden, mag de afhandeltijd maximaal 4,5 minuut bedragen en moeten de medewerkers voldoen aan het ‘first time fixed’ principe. FINTREX houdt hier rekening mee tijdens het recruitmentproces en zorgt daarbij voor een ruime bezetting. Sinds 2014 heeft FINTREX om en nabij 60 medewerkers voorgesteld en worden de KPI’s behaald.

  • REFERENTIECASE ZILVEREN KRUIS

  • REFERENTIECASE OXXIO