Arbeidsmarktanalyse Klantcontact Q4 2019

Recruitment mindset verandert door krapte arbeidsmarkt

Het afgelopen jaar stond in het teken van een zeer gespannen arbeidsmarkt. Dit was sterk zichtbaar binnen de klantcontactbranche waarin in het laatste kwartaal van 2019 bijna 8.000 vacatures openstonden. De verwachting is dat de krapte ook in 2020 blijft aanhouden.

De huidige spanning op de arbeidsmarkt heeft als gevolg dat organisaties binnen de klantcontact branche op een andere manier moeten gaan werven en nadenken over hoe zij de inzet van hun personeel kunnen optimaliseren. Dit vraagt om een andere recruitment mindset. In het aankomende jaar zal een verschuiving zichtbaar worden, waarin bij het werven van personeel de focus komt te liggen op persoonlijkheid in plaats van skills. Sollicitanten worden doorgaans aangenomen op skills, maar redenen dat een contract niet wordt verlengd zijn daarentegen vaak gebaseerd op houding of gedrag.

Zichtbaar is dat in het afgelopen jaar veel organisaties zich hebben gericht op het verbeteren van employee engagement, waardoor medewerkers zich meer betrokken voelen bij een organisaties en daardoor minder snel van baan wisselen. Daarnaast is sinds 01 januari van dit jaar de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Door de WAB zijn er een aantal zaken op het gebied van flexibele arbeid binnen klantcontact veranderd. Ondanks de grote vraag naar personeel, zijn veel organisaties in het vierde kwartaal van 2019 voorzichtig geweest in het uitvragen van personeel.

De WAB maakt het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om medewerkers meer zekerheid te bieden doordat de wetgeving rondom het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW-premies te herzien. Mede door de invoering van de WAB zal de recruitment mindset moeten veranderen. Recruiters zullen bij een werving niet alleen een functie moeten vervullen, maar zich ook moeten focussen op welke sollicitanten zij langdurig aan een organisatie willen binden. Hierdoor wordt het nog belangrijker om medewerkers aan te trekken die goed passen bij de organisatie en dit vraagt om recruitment mindset waarbij de focus ligt op de persoonlijkheid van de kandidaat.

Download hieronder de klantcontact arbeidsmarktanalyse Q4 2019 voor meer informatie over de arbeidsmarkt en de impact van de WAB binnen klantcontact.

Ieder kwartaal automatisch de nieuwste arbeidsmarktanalyse ontvangen? Abonneer u kosteloos via onderstaand formulier. Wij zullen naast de FINTREX arbeidsmarktanalyse geen andere informatie toesturen.