Arbeidsmarktanalyse Klantcontact Q3 2019

Welke invloed heeft de WAB op de klantcontact arbeidsmarkt?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. De WAB moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers vast in dienst te nemen. Met deze nieuwe wet worden ook enkele nadelige effecten en niet behaalde gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gerepareerd, door de wetgeving rondom het ontslagrecht, flexibele arbeid en de WW-premies te herzien. Veel organisaties zijn ook al in kwartaal drie van 2019 flink bezig geweest met de effecten van de WAB, maar hoeveel impact gaat deze wet nu echt hebben op de klantcontact arbeidsmarkt?

Werkgevers betalen straks voor een medewerker met een vast dienstverband een lagere premie dan voor medewerkers met een flexibel of een bepaalde tijd contract. Daarnaast worden oproepkrachten meer beschermd en moeten uitzendorganisaties terug naar hun eigen vaksector: sector 52. Deze veranderingen zorgen ervoor dat organisaties gedwongen worden om op een andere manier naar de inzet van hun flexibele arbeid te kijken en zeker binnen klantcontact heeft dat grote gevolgen. Robin Jansen, CEO van FINTREX, zegt hierover het volgende: ‘’We zullen zuiniger om moeten gaan met onze medewerkers. Iets waar wij met FINTREX een groot voorstander van zijn. De WAB creëert dus ook een stuk bewustzijn in de sector.’’

Niet alleen de WAB zorgt ervoor dat medewerkers sneller aan een organisatie worden verbonden, ook de spanning op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat organisaties steeds meer bezig zijn met het engagement. Ondanks dat in het derde kwartaal van 2019 de spanning op de arbeidsmarkt iets is afgenomen, blijft de spanning nog erg hoog. Momenteel zijn er gemiddeld 90 vacatures per 100 werklozen, terwijl dit vorig kwartaal gemiddeld 92 vacatures per 100 werklozen was.

Dat steeds meer klantcontact organisaties bezig zijn met het engagen van medewerkers is ook zichtbaar in de arbeidsmarkt cijfers. In het derde kwartaal van 2019 is het aantal klantcontact vacatures ten opzichte van het tweede kwartaal met 1,02% licht gedaald naar 8.680 klantcontact vacatures. Deze lichte daling is te verklaren doordat veel organisaties zich door de krapte op de arbeidsmarkt hebben gericht op het verbeteren van de employee engagement, waardoor medewerkers zich meer verbonden voelen met de organisatie en daardoor minder snel op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Download hieronder de klantcontact arbeidsmarktanalyse Q3 2019 voor meer informatie over de arbeidsmarkt en de impact van de WAB binnen klantcontact.

Ieder kwartaal automatisch de nieuwste arbeidsmarktanalyse ontvangen? Abonneer u kosteloos via onderstaand formulier. Wij zullen naast de FINTREX arbeidsmarktanalyse geen andere informatie toesturen.