Eerste indruk van een sollicitant voorspelt het best hoe ze hun functie gaan vervullen

Eerste indrukken worden vaak gezien als een factor die ervoor kan zorgen dat een recruiter vooroordelen vormt en daardoor een kandidaat niet goed kan beoordelen. Uit recent onderzoek door de Universiteit van Idaho is echter gebleken dat mensen verrassend nauwkeurige voorspellingen kunnen doen van de kandidaat aan de hand van minimale informatie die naar voren komt bij een eerste indruk, en dat hier een betrouwbare uitslag uit komt.

Men zou verwachten dat als de recruiter langer in gesprek zou gaan met de kandidaat, dat dit zou leiden tot een accuratere indruk van het presteren van de kandidaat. Dit onderzoek toont echter aan dat er geen verband is tussen de duur van het sollicitatiegesprek en de betrouwbaarheid van de uitslag. Er zijn 83 verschillende onderzoeken en methoden van sollicitatiegesprekken bestudeerd met een lengte variërend van 2,5 tot 135 minuten, met een gemiddelde van 34,36 minuten. Een kort gesprek heeft daarbij dezelfde voorspellende waarde als een lang gesprek.

De resultaten suggereren dat organisaties kortere sollicitatiegesprekken kunnen voeren om tijd en geld te besparen, zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid en voorspellende waarde van het gesprek. Met het oog hierop moet er kritisch worden gekeken naar de lengte van sollicitatiegesprekken. Een belangrijke kanttekening die het onderzoek plaatst, is dat om sommige karaktereigenschappen te testen een langere duur wel nuttig is.