Afname werkeloosheid zet ook in 2018 door - grootste vacaturegroei in uitzendbranche

In de nieuwste rapportage die het CBS heeft gepubliceerd is naar voren gekomen dat de werkeloosheid ook in 2018 verder blijft dalen. Het totaal aantal werkelozen is gedaald naar 4,2% van de beroepsbevolking. De jeugdwerkeloosheid is zelfs gezakt tot 7,4%, lager dan vóór de crisis. De grootste daling is hier te vinden onder de groep werkeloze jongeren die geen onderwijs meer volgen. De grootste groei aan vacatures is te vinden in de uitzendbranche.

Het grootste aantal nieuwe vacatures komt door de groei in de uitzendbranche. In een jaar tijd zijn de vacatures in deze branche gegroeid met 11%. In de sector zijn er maar liefst 84.000 nieuwe banen bijgekomen. Er is nu 15 kwartalen achter elkaar sprake van banengroei.

Op een aantal vlakken is er onbenut arbeidspotentieel, dat in de tijden van arbeidskrapte van pas zou komen. Zo zijn er onder de 4,2 miljoen mensen die in deeltijd werken, 420 duizend die meer uren willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Van de 4,2 werkelozen zijn er slechts 380.000 die in het afgelopen kwartaal naar werk hebben gezocht en aangaven daarvoor beschikbaar te zijn. De andere werklozen zijn passief op zoek, of kunnen of willen niet werken.